คำพิพากษาย่อสั้น

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 1499-1509/2563 (คดีฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

 นายจ้างประสบปัญหาทางการเงิน ยอดสั่งซื้อลดลง ขาดสภ …

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 1499-1509/2563 (คดีฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม) Read More »

Scroll to Top