เกี่ยวกับเรา

         “สำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท เดอะ โกลเด้น ทรี ลีกัล จำกัด เป็นบริษัทกฏหมายที่ให้บริการงานด้านกฎหมายแรงงาน ให้คำปรึกษาและรับว่าความดำเนินคดี แก้ต่างคดี โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในคดีแรงงาน อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษากฏหมายด้านแรงงาน ให้กับหน่วยงาน องค์กรหลายประเภทกิจการ ซึ่งก่อตั้งและบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีวีระชัย หอสุวรรณจิตร กรรมการผู้จัดการ ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านคดีแรงงานโดยเฉพาะ”

          องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นและดำเนินธุรกิจด้วยความตั้งใจ เพื่อจะใช้ความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพรวมทั้งประสบการณ์การทำงานในการว่าความที่มีมายาวนาน เจาะลึกในประเด็นต่างๆ การคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพสูงสุด รวมถึงการบรรยาย เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการกฏหมายแรงงานอย่างแท้จริง เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ทั้งในด้านการเพิ่มผลผลิต ลดปัญหาความขัดแย้ง และความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในองค์กร ด้วยการทำงานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และก้าวหน้านี้เอง ทำให้บริษัท เดอะ โกลเด้น ทรี ลีกัล จำกัด เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะตัว ทำให้เห็นมุมมองของกฏหมายที่ชัดเจนและกว้างขึ้น สามารถนำไปใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อลดปัญหาต่างๆได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างภาพจากงานสัมนาต่างๆ

ติดต่อเรา

 บริษัท เดอะ โกลเด้น ทรี ลีกัล จำกัด       

1/22 โครงการเออเบิร์นธาราเอสพาสิโอ ซ.ประชาอุทิศ76 แยก2 แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
เบอร์โทรศัพท์
02-100-4783,081-9087814
Email Address
veerachai.tgtlegal@hotmail.com,tgtlegal@hotmail.com

Scroll to Top