กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของ ครส.ฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ออกประกาศ […]

ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของ ครส.ฯ Read More »

กสร. ออกประกาศ 2 ฉบับ ภายใต้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565

  ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกฎกระทรว

กสร. ออกประกาศ 2 ฉบับ ภายใต้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565 Read More »

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้างออกประกาศเกี่ยวกับการใช้กัญชาในสถานประกอบกิจการ

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง ออ

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้างออกประกาศเกี่ยวกับการใช้กัญชาในสถานประกอบกิจการ Read More »

Scroll to Top