กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานเนื่องในเทศการสงกรานต์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ออกประกาศเรื่อง ขอ […]

กสร.ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานเนื่องในเทศการสงกรานต์ Read More »

กรมสวัสดิการฯ ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ครม. ได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อ

กรมสวัสดิการฯ ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ Read More »

กสร.เตรียมเสนอครม.ขยายเวลาให้แรงงานข้ามชาติอยู่ต่อถึง 13 ก.พ. 2568

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจ

กสร.เตรียมเสนอครม.ขยายเวลาให้แรงงานข้ามชาติอยู่ต่อถึง 13 ก.พ. 2568 Read More »

ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของ ครส.ฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ออกประกาศ

ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ให้ข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เข้าสู่การชี้ขาดของ ครส.ฯ Read More »

กสร. ออกประกาศ 2 ฉบับ ภายใต้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565

  ตามที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกฎกระทรว

กสร. ออกประกาศ 2 ฉบับ ภายใต้กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ พ.ศ. 2565 Read More »

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้างออกประกาศเกี่ยวกับการใช้กัญชาในสถานประกอบกิจการ

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง ออ

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้างออกประกาศเกี่ยวกับการใช้กัญชาในสถานประกอบกิจการ Read More »

Scroll to Top