ลูกจ้างกระทำความผิดทะเลาะวิวาท นายจ้างพักงานแล้ว ไม่อาจนำความผิดเดิมมาเลิกจ้างอีก

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 555/2562

ลูกจ้างกระทำความผิดทะเลาะวิวาท นายจ้างลงโทษพักงาน 1 เดือน โดยไม่จ่ายค่าจ้างอันเป็นการลงโทษไปแล้ว นายจ้างไม่อาจนำเอาการกระทำความผิดเดิม ที่ลงโทษไปแล้วมาลงโทษซ้ำโดยการเลิกจ้างได้อีก การเลิกจ้างจึงมีผลเท่ากับเป็นการลงโทษเลิกจ้าง โดยลูกจ้างมิได้กระทำความผิดใดขึ้นใหม่อีก เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top