ข่าวสาร

ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง กรณีรัฐสภาห้ามโหวต ‘พิธา’ ซ้ำ   เหตุผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ โดยตรง มีมติไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย

วันที่ 16 สิงหาคม 2566  ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี โด …

ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง กรณีรัฐสภาห้ามโหวต ‘พิธา’ ซ้ำ   เหตุผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ โดยตรง มีมติไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย Read More »

กสร.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566    

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพ …

กสร.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566     Read More »

กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างลา เพื่อรับราชการทหาร ประจำปี 2566

ด้วยกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ …

กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างลา เพื่อรับราชการทหาร ประจำปี 2566 Read More »

แนวปฏิบัติตามมาตรา 23/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ซ …

แนวปฏิบัติตามมาตรา 23/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 Read More »

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 8 เพิ่มเติมมาตรา 23/1 การนำงานไปทำที่บ้าน

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566  ราชกิจจานุเบกษา …

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 8 เพิ่มเติมมาตรา 23/1 การนำงานไปทำที่บ้าน Read More »

ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือการขึ้นทะเบียน – ใบแทนบัตรประกันสังคม เพื่อลดภาระนายจ้าง-ผู้ประกันตน

วันที่ 3 มกราคม 2566  ครม. เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค …

ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือการขึ้นทะเบียน – ใบแทนบัตรประกันสังคม เพื่อลดภาระนายจ้าง-ผู้ประกันตน Read More »

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565

 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ …

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 Read More »

ชาวทางด่วนต้องรู้ กทพ. เรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass เริ่มปี 2566

หลังจากที่มีประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยเผ …

ชาวทางด่วนต้องรู้ กทพ. เรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass เริ่มปี 2566 Read More »

ครม.เห็นชอบแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว เร่งฟื้นฟูประเทศหลัง โควิด-19

  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  คณะรัฐมนตรีมีมต …

ครม.เห็นชอบแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว เร่งฟื้นฟูประเทศหลัง โควิด-19 Read More »

Scroll to Top