ข่าวสาร

ประกาศใช้แล้ว “มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง” เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องมาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง มรท.8003-2566

ประกาศใช้แล้ว “มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง” เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ Read More »

ครม.มีมติเห็นชอบ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานสูงสุด 855 บาท/วัน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐม

ครม.มีมติเห็นชอบ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานสูงสุด 855 บาท/วัน Read More »

ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง กรณีรัฐสภาห้ามโหวต ‘พิธา’ ซ้ำ   เหตุผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ โดยตรง มีมติไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย

วันที่ 16 สิงหาคม 2566  ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี โด

ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง กรณีรัฐสภาห้ามโหวต ‘พิธา’ ซ้ำ   เหตุผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ โดยตรง มีมติไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย Read More »

กสร.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566    

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักแรงงานสัมพ

กสร.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566     Read More »

การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารของกองทัพบก ประจำปี 2566

กระทรวงเเรงงาน เรื่อง การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุ

การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารของกองทัพบก ประจำปี 2566 Read More »

กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างลา เพื่อรับราชการทหาร ประจำปี 2566

ด้วยกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ

กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างลา เพื่อรับราชการทหาร ประจำปี 2566 Read More »

แนวปฏิบัติตามมาตรา 23/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ซ

แนวปฏิบัติตามมาตรา 23/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 Read More »

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 8 เพิ่มเติมมาตรา 23/1 การนำงานไปทำที่บ้าน

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566  ราชกิจจานุเบกษา

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่ 8 เพิ่มเติมมาตรา 23/1 การนำงานไปทำที่บ้าน Read More »

ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือการขึ้นทะเบียน – ใบแทนบัตรประกันสังคม เพื่อลดภาระนายจ้าง-ผู้ประกันตน

วันที่ 3 มกราคม 2566  ครม. เห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค

ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือการขึ้นทะเบียน – ใบแทนบัตรประกันสังคม เพื่อลดภาระนายจ้าง-ผู้ประกันตน Read More »

Scroll to Top