กกต.เปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต – ในเขตเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้ถึงถึงวันที่ 9 เมษายน 2566
การลงทะเบียนเลือกตั้ง 2566 ล่วงหน้า ข้อมูลจาก กกต. ล่าสุด (ณ วันที่ 4 เม.ย.2566) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 674,098 คน แบ่งเป็นการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต 650,734 คนและลงทะเบียนที่นายทะเบียนท้องที่ 23,364 คน ทำให้ยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขต นอกเขตและนอกราชอาณาจักร รวมล่าสุดอยู่ที่ 736,006 คน

ขั้นตอนขอใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 นอกเขต สามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง (คลิกที่นี่)
ระบบลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต สามารถกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย
1. เลขประจำตัวประชาชน
2. เลขรหัสกำกับบัตร (เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน)
3. ชื่อ ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ (เช่น นาย, นาง, นางสาว) 
4. วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน
5. รหัสประจําบ้าน
6. เลือก “ตรวจสอบข้อมูล”
7. เลือก สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
8. ยืนยันการบันทึกข้อมูล
9. ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือก “รายการกลับไปแก้ไขข้อมูล” 
10. หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือก “รายการยืนยันการบันทึกข้อมูล”
11. บันทึกหรือพิมพ์แบบตอบรับไว้เป็นหลักฐาน หลังจากยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้พิมพ์หรือบันทึกแบบตอบรับไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง
แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top