จป.ร่วมใจปลูกความดีขยายพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน  เชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วม “โครงการ จป. ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90  พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั่วประเทศ โดยการน้อมนำพระราชดำริในการขยายพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมด้วยการปลูกต้นไม้ จำนวน 9,990 ต้น  นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศของประเทศให้ดีขึ้นต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม 2565

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ :      โครงการ จป. ร่วมใจปลูกความดี ขยายพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top