สภาองค์การนายจ้างยื่นหนังสือขอรัฐบาลขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่เห็นด้วย 492 บาททั่วประเทศ

  วันนี้  (29 เมษายน 2565)  ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ  นำตัวแทนคณะสภาองค์การนายจ้างฯ ซึ่งมีสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ  สภาอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีแห่งประเทศไทย  สภาองค์การนายจ้างธุรกิจและอุตสาหกรรมแห่งชาติ  เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อยื่นหนังสือขอให้นายกรัฐมนตรีเร่งรัดพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำตามความเป็นจริงและเหมาะสม ซึ่งสมาคมฯ ไม่เห็นด้วยที่จะขึ้นค่าจ้างจาก 331 บาท เป็น 492 บาท ทั่วประเทศ

          โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

          นายสุชาติ กล่าวว่า การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละครั้งมีคณะกรรมการค่าจ้าง  ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรไตรภาคีทั้ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง พิจารณาและปรึกษาหารืออย่างรอบคอบก่อนจะได้ข้อยุติร่วมกัน แม้ว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปัจจุบันมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบันแล้ว

          ในปี 2565 คณะกรรมการค่าจ้างได้กำหนดแผนการทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565  ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใด จากนั้นคณะกรรมการค่าจ้างจะพิจารณาข้อมูลทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565

 อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่  :  สภาองค์การนายจ้างยื่นหนังสือ ขอรัฐบาลพิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่เห็นด้วย 492 บาททั่วประเทศ

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top