การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารของกองทัพบก ประจำปี 2566

กระทรวงเเรงงาน เรื่อง การเรียกกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้ารับราชการทหารของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 มาเพื่อขอความร่วมมือนายจ้างในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และขอให้นายจ้างที่มีลูกจ้าง ซึ่งเป็นกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนทำงานอยู่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาเพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top