ประกาศใช้แล้ว “มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง” เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง (มรท.8003-2566) สำหรับสถานประกอบกิจการในงานขนส่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบทางสังคมและเป็นเครื่องมือนำไปสู่การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

โดยสถานประกอบกิจการทุกขนาดที่มีกิจกรรมการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบกิจการ และสถานประกอบกิจการที่ให้บริการด้านการขนส่งโดยตรงสามารถนำมาตรฐานแรงงานไทยฯ ฉบับดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานประกอบกิจการ ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของนายจ้าง ลูกจ้าง รวมไปถึงทรัพย์สินสาธารณะ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ : ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง มาตรฐานแรงงานไทยในงานขนส่ง มรท.8003-2566

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top