คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 3017/2561

นายจ้างลดค่าจ้างและปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างมาโดยตลอดหลายปี โดยลูกจ้างมิได้โต้แย้ง คัดค้าน หรือไปร้องพนักงานตรวจแรงงานพฤติการณ์ถือได้ว่านายจ้างและลูกจ้างต่างตกลงกันโดยปริยายเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการจ้างแล้ว 

 อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ : https://legal.labour.go.th/attachments/article/275/3017-2561.pdf

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top