คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 1499-1509/2563 (คดีฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

 นายจ้างประสบปัญหาทางการเงิน ยอดสั่งซื้อลดลง ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจก่อนเลิกจ้างและปิดกิจการโรงงานนั้น ได้ให้บริษัท เอ ทำสัญญาเช่าโรงงานและโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จึงเชื่อได้ว่านายจ้างหยุดประกอบกิจการอันเนื่องจาก เศรษฐกิจที่ถดถอย นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดโดยไม่ปรากฏว่ามีการกลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ การเลิกจ้างจึงมีความจำเป็นและมีเหตุผลสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ : 1499-2563.pdf (labour.go.th)

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top