ชาวทางด่วนต้องรู้ กทพ. เรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass เริ่มปี 2566

หลังจากที่มีประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยเผยแพร่ทางราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565   เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass พ.ศ. 2565 นั้น ทำให้เกิดข่าวบิดเบือนและมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาระสำคัญของประกาศ ฉบับนี้ คือ

          กทพ. จะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยหักเงินในบัตร Easy Pass ทุกเดือน เมื่อจำนวนเงินในบัตร Easy Pass ของผู้ใช้บริการถูกหักจนไม่มีเงินสำรองในบัตร Easy Pass  บัญชีของผู้ใช้บริการจะถูกปิดและยุติการใช้งานทันที โดยกทพ.จะเก็บค่าธรรมเนียม กรณีไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศการทางพิเศษฯ ใช้บังคับ (1 ตุลาคม 2565)  ซึ่งค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีในบัตร Easy Pass อัตราเดือนละ 25 บาท  

          เนื่องจากมีผู้ใช้บริการที่ไม่นำบัตร Easy Pass ไปใช้ผ่านทางพิเศษ และไม่ติดต่อขอยกเลิกการใช้งาน ส่งผลให้การทางพิเศษฯ มีต้นทุนในการจัดหาบัตร Easy Pass เพิ่มสูงขึ้น และเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตรที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ดังนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass

          ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงว่าจะมีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี เดือนตุลาคมปี 2566 นั้น จะเรียกเก็บเฉพาะผู้ใช้บริการที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เติมเงิน Easy Pass  เกินระยะเวลา 1 ปี เท่านั้น ไม่ได้เรียกเก็บกับผู้ใช้ Easy Pass โดยทั่วไป และแนะนำให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass ขึ้นใช้ทางพิเศษ เพียงปีละ 1 ครั้ง  เพื่อไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชี

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่ : ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองพิเศษในบัตร Easy pass พ.ศ.2565

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top