กรมสวัสดิการฯ ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ครม. ได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ประจำปี 2566 จากวันที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่รวม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงมีประกาศ ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ พิจารณากำหนดให้วันที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม และจัดให้ลูกจ้างหยุดงานต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2567  หากสถานประกอบกิจการใดกำหนดให้ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นวันหยุดตามประเพณีและตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีไปหยุดในวันทำงานถัดไป

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top