หัวหน้างานรับรองการทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดอันเป็นเท็จ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 642/2559

คดีนี้ศาลฎีกาตัดสินว่า ลูกจ้างซึ่งเป็นหัวหน้างานมีความสนิทสนมกับลูกจ้างรายวัน รับรองอนุมัติยืนยัน ความเท็จว่าลูกจ้างรายวันมาทำงาน ทั้งที่ไม่ได้มาทำงาน พฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตขาดคุณสมบัติการเป็นผู้นำ ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ ถือว่าทุจริตต่อหน้าที่ เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top