ลูกจ้างหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน ลาป่วย ลากิจบ่อยครั้ง เลิกจ้างได้

ลูกจ้างลาป่วย ลากิจบ่อยครั้ง นายจ้างเตือนแล้วแต่ยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรม ถือเป็นการหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน นายจ้างเลิกจ้างได้ มิใช่การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top