ลูกจ้างยินยอมโอนย้าย จึงผูกพันตามเงื่อนไขและสภาพการจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป 

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 226/2563

        ลูกจ้างยินยอมในการโอนย้าย โดยยอมรับเงื่อนไข สภาพการจ้าง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างใหม่ทุกประการ โดยการลงลายมือชื่อในหนังสือโอนย้ายพนักงาน จึงต้องผูกพันตามเงื่อนไขและสภาพการจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป 

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top