ทุจริตต่อหน้าที่เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของกลุ่มพนักงานบริษัทคู่สัญญา แต่ร่วมกับพนักงานคู่สัญญา “โทรศัพท์ล่อลวงกันเอง” ตามจำนวนครั้งที่บริษัทกำหนด เพื่อจะได้ค่าจ้างหรือคอมมิชชั่นเพิ่ม ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่เลิกจ้างได้

แชร์บทความ

Leave a Comment

Scroll to Top